Powered by Van Dooren

Stijging gas- en energieprijzen

Stijging gas- en energieprijzen

De gas- en energieprijzen stijgen de pan uit. Een alternatief voor deze brandstoffen die de consument kan gebruiken zijn houtpellets. Houtpellets zijn staafjes van zo’n 6 mm dik en is een alternatief voor gas en andere brandstoffen. De houtpellets worden gestookt in de pelletkachel of pelletketel, waardoor de consument het huis CO2-neutraal kan verwarmen. Lees hier meer over de kostenbesparing van houtpellets t.o.v. gas. 

Subsidie op houtpellets

In het verleden zijn er diverse subsidies gegeven om de consument te stimuleren om te gaan stoken op houtpellets. Echter is deze subsidie in 2019 komen te vervallen. Natuurlijk vinden wij het ook jammer dat de subsidie niet meer geldt. Houtpellets Online EU wil onze klanten  graag voorzien van professionele (gecertificeerde) pellets. Bekijk hier ons assortiment.

Steeds meer vraag

De vraag naar biomassa neemt toe. Het energieverbruik wat uit biomassa wordt gehaald is het afgelopen jaar met zo’n 10% gestegen. Dit komt mede doordat de kolencentrales alternatieven zoeken voor gas en energie. Er wordt steeds meer geproduceerd op biogas, biobenzine en houtproducten (pellets). 

Biomassa is vandaag de dag de grootste hernieuwbare energiebron binnen Nederland. Zeker meer dan 50% van deze energiebron kwam van biomassa. Al met al zorgt de stijging van de gas- en energieprijzen voor meer vraag naar duurzame producten, zeker in normale huishouden neemt de vraag naar houtpellets toe.