Powered by Van Dooren

Privacybeleid

Privacybeleid

Houtpellets Online EU is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Houtpellets Online EU (J.G. van Dooren B.V.)
 • www.houtpellets-online.eu
 • Achter de Watertoren 11
 • 2182 DV  Hillegom
 • Tel +31 252 521064
 • [email protected]

A.R. van Dooren is de Functionaris Gegevensbescherming van Houtpellets Online EU. Hij/zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Houtpellets Online EU verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden door Houtpellets Online EU gebruikt voor:

 • Het verwerken van uw order
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer
 • Adres GPS coördinaten (i.v.m. ritplanning)

Gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens van u.

Geautomatiseerde besluitvorming

Houtpellets Online EU neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Houtpellets Online EU.) tussen zit.

Houtpellets Online EU gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Multivers (boekhouding)
 • Microsoft Excel (planning)
 • Microsoft Word (communicatie)
 • Microsoft Outlook (email, agenda)
 • WordPress (ontwikkeling website)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Houtpellets Online EU en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info(ad)vandooren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Houtpellets Online EU wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Houtpellets Online EU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via [email protected]

 • Voor- en achternaam. Beveiligd met Windows Server 2008 Security 
 • Adresgegevens. Beveiligd met Windows Server 2008 Security 
 • Telefoonnummer. Beveiligd met Windows Server 2008 Security 
 • E-mailadres. Beveiligd met Windows Server 2008 Security 
 • Locatiegegevens. Beveiligd met Windows Server 2008 Security 
 • Bankrekeningnummer. Beveiligd met Windows Server 2008 Security 
 • Het afhandelen van uw betaling. Beveiligd met Windows Server 2008 Security + Rabobank Security + Multivers Security + Mollie payments

Bewaartermijnen

Houtpellets Online EU bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is (minder dan 7 jaar) om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Locatiegegevens 
 • Bankrekeningnummer
 • Adres GPS coördinaten (i.v.m. ritplanning) 

Verkoop gegevens aan derden

Houtpellets Online EU verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Houtpellets Online EU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Houtpellets Online EU gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Houtpellets Online EU gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics.  Naam: _utma.  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn = 26 maanden