Powered by Van Dooren

Kostenbesparing Pellets t.o.v. Gas

Kostenbesparing Pellets t.o.v. Gas

Kostenbesparing pellets tov gasHet verbruik van een pelletkachel / pelletketel 
We maken eerst een onderscheid tussen een pelletkachel en een pelletketel. De pelletkachel wordt over het algemeen in één ruimte geplaatst en verwarmd hiermee ook alleen deze ruimte door warme lucht. Dit kan zowel d.m.v. convectie als d.m.v. gedwongen met ventilatoren. De pelletketel wordt veelal geïnstalleerd ter vervanging of ondersteuning van een gas-ketel. De pelletketel wordt op de CV aangesloten en zorgt voor warm tapwater. Vaak wordt een pelletketel gecombineerd met een warm water boilervat. Aan het boilervat kunnen ook meerdere warmte / energiebronnen gekoppeld worden zoals PV-panelen en/of elektrische bijverwarming. Elektrische bijverwarming is duur, maar kan een oplossing bieden wanneer er teveel zonnestroom wordt opgewekt. Deze energie kan dan worden opgeslagen in het boilervat.  
Het verbruik
Het verbruik van een pelletkachel door bovengenoemde daarom ook vaak lager dan het verbruik van een pelletketel. De pelletketel heeft meestal ook een hoger vermogen dan een pelletkachel. Daarnaast is het verbruik van de kachel of ketel sterk afhankelijk van de mate van isolatie en de grootte van de woning. Wanneer u kiest voor het vervangen van uw gasketel door een pelletketel is de besparing het makkelijkste uit te rekenen. U zult namelijk alle energie die voorheen met gas werd opgewekt gaan opwekken uit energie van houtpellets. Ca. 75% van de energie zal worden gebruikt voor het verwarmen van de woning. 20% voor het verwarmen van tapwater. Let er bij het overschakelen uiteraard ook op dat u elektrisch zult moeten gaan koken. ca 5% van het gasverbruik wordt namelijk gebruikt voor het gasfornuis.  
De kostenbesparing
Hieronder krijgt u een voorbeeld hoeveel u per jaar bespaart als u gebruik zou maken van een pelletkachel. Het onderstaande rekenmodel is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
  • 1 m3 gas levert circa 10 kWh energie
  • 1,8 kg. pellets levert ca. 10 kWh energie
Besparing 2021 (voorbeeld gemiddeld huishouden. Kosten Vattenfall 2021)
Gasverbruik per jaar
1.500 m3
Kosten Gas (incl btw) Vattenfall 2021
€ 0,825 per m3
Jaarverbruik in €
€ 1.237,50
Vaste leveringskosten incl. belastingen
€ 72,-
Netwerkkosten
€ 205,-
Totale jaarkosten Gas
€ 1.514,50
Energiewaarde gas per m3
10 kWh
Benodigde energiewaard voor 1.500 m3 gas
15.000 kWh
Energiewaarde Pellets per kg
5,5 kWh
Benodigde kg pellets voor 15.000 kWh
2.725 kg
Kosten pellets per kg (incl. btw, inclusief levering)
€ 0,30
Totale jaarkosten pelletgebruik
€ 817,50
   
Jaarlijkse besparing Pellets tov Gas
€ 697,00
Jaarlijkse besparing Pellets tov Gas %
46,0% *
‘*’ De bovengenoemde besparing is exclusief de eventueel extra afschrijving en onderhoud aan de pelletkachel/pelletketel t.o.v. een gasketel. Uiteraard is dit sterk afhankelijk per situatie en merk kachel en/of ketel.
Subsidiemogelijkheid voor particulieren
Vanaf 2016 hebben particulieren gebruik kunnen maken van ISDN subsidie bij aanschaf van een pelletkachel of pelletketel of biomassaketel. Deze regeling stond vast tot 2021. Op 1-1-2020 heeft de overheid de regeling beeindigd. Wilt u op de hoogte blijven van de wijzingen mbt ISDN subsidie 2022? Bekijk deze pagina.