Powered by Van Dooren

Kostenbesparing Pellets t.o.v. Gas

Kostenbesparing Pellets t.o.v. Gas

Het verbruik

Het verbruik van de houtpellets is uiteraard sterk afhankelijk van de mate van isoleren en de grootte van de woning. Indien u elektrisch kookt, en overstapt naar een pelletketel om warm water te kunnen maken kunnen de gasaansluiting en daarmee de vaste leveringskosten en netwerkkosten komen te vervallen.

Gebruik van juiste pellets. Het gebruik van de juiste pellets is zeer belangrijk. Elke pelletsoort heeft zijn eigen voor- en nadelen. De pellets die wij kunnen aanraden en binnen 24 uur kunnen verzenden:

De kostenbesparing

Hieronder krijgt u een voorbeeld hoeveel u per jaar bespaart als u gebruik zou maken van een pelletkachel. Het onderstaande rekenmodel is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • 1 m3 gas levert circa 10 kWh energie
  • 1,8 kg. pellets levert ca. 10 kWh energie
Besparing 2021 (voorbeeld gemiddeld huishouden. Kosten Vattenfall 2021)
Gasverbruik per jaar 1.500 m3
Kosten Gas (incl btw) Vattenfall 2021 € 0,78 per m3
Jaarverbruik in € € 1.170,-
Vaste leveringskosten incl. belastingen € 72,-
Netwerkkosten € 205,-
Totale jaarkosten Gas € 1.447,00
Energiewaarde gas per m3 10 kWh
Benodigde energiewaard voor 1.500 m3 gas 15.000 kWh
Energiewaarde Pellets per kg 5,5 kWh
Benodigde kg pellets voor 15.000 kWh 2.725 kg
Kosten pellets per kg (incl. btw, inclusief levering) € 0,30
Totale jaarkosten pelletgebruik € 817,50
   
Jaarlijkse besparing Pellets tov Gas € 629,50
Jaarlijkse besparing Pellets tov Gas % 43,5% *

‘*’ De bovengenoemde besparing is exclusief de eventueel extra afschrijving en onderhoud aan de pelletkachel/pelletketel t.o.v. een gasketel. Uiteraard is dit sterk afhankelijk per situatie en merk kachel en/of ketel.

Subsidiemogelijkheid voor particulieren

Vanaf 2016 hebben particulieren gebruik kunnen maken van ISDN subsidie bij aanschaf van een pelletkachel of pelletketel of biomassaketel. Deze regeling stond vast tot 2021. Op 1-1-2020 heeft de overheid de regeling beeindigd. Wilt u op de hoogte blijven van de wijzingen mbt ISDN subsidie 2021? Bekijk deze pagina