Powered by Van Dooren

Inspectie verwarmingsketel (Belgie)

De verwarmingsinstallatie in je woning moet je op regelmatige basis laten onderhouden door een erkende technicus. Daarnaast ben je ook verplicht om je ketel vanaf een bepaalde leeftijd te onderwerpen aan een extra audit.

In Vlaanderen moeten verwarmingsinstallaties op stookolie en vaste brandstoffen (zoals hout, pellets of kolen) elk jaar een onderhoudsbeurt krijgen. Voor gasketels moet dit tweejaarlijks gebeuren. De verplichting geldt voor installaties met een vermogen vanaf twintig kilowatt.

Is je installatie (met eender welke brandstof) vijf jaar oud, dan moet er bovendien een verwarmingsaudit uitgevoerd worden. Daarna gebeurt die elke vijf jaar. Voor zware installaties moet het zelfs nog frequenter. Het auditrapport geeft je tips voor een lager verbruik, een optimale verbranding en een langere levensduur van je ketel.

In Wallonië

In het Waalse gewest moeten verwarmingsinstallaties op stookolie en vaste brandstoffen eveneens elk jaar onderworpen worden aan een nazicht. Heb je een gasketel in huis, dan geldt de verplichte controle hier slechts om de drie jaar.

De verwarmingsaudit voor je installatie (vanaf twintig kilowatt, met eender welke brandstof) moet in Wallonië pas wanneer die ouder is dan vijftien jaar. Wie die precies mag uitvoeren, is in Wallonië afhankelijk van het vermogen van je ketel.

In Brussel

Bevindt je woning zich in het Brusselse gewest, dan moet je installatie op stookolie of vaste brandstoffen jaarlijks gecontroleerd worden. Gaat het om een gasketel, dan moet de controle driejaarlijks uitgevoerd worden.

Ook hier geldt een verplichte verwarmingsaudit (in Brussel ook wel diagnose genoemd). Meer bepaald: wanneer je ketel een vermogen heeft van minstens twintig kilowatt en ouder is dan vijftien jaar. Hier mag je eveneens rekenen op een aantal concrete tips die gunstig zijn voor je energieverbruik en de levensduur van je ketel. (RVE)