Powered by Van Dooren

EN+A1… Het hoe en wat?

EN+A1... Het hoe en wat?

Sinds januari 2010 is de Europese Commissie bezig een nieuwe standaard in te voeren voor houtpellets daar vooral DIN+ fraudegevoelig bleek te zijn en in mindere mate DIN 51731 en de Önorm die uit de vorige eeuw stammen en niet meer up to date zijn. De nieuwe norm is EN+ welke verdeeld is in 3 categorieën te noemen EN+A1, EN+A2 en EN+ B. Vooral voor zagerijen die een eigen pers hebben is A1 en A2 interessant. in deze categorieën dient men exact aan te kunnen tonen waar de grondstof vandaan komt.(oorsprong) Bij A1 en A2 bestaat de houtpellet uit echt schoon onbehandeld hout. Kwaliteit A2 heeft in plaats van een maximaal chloorgehalte van <0,02% een grenswaarde van <0.03%. Catergorie B is voor houtpelletfabrieken die op grote schaal grondstoffen inzamelen. Categorie B wil dus niet zeggen dat het een slechtere kwaliteit is. Enkel de exacte herkomst van de grondstoffen is moeilijk aan te tonen. Alle grondstoffen worden in de regel in een straal van gemiddeld 80km om een fabriek heen ingezameld. Dus voor Nederlandse fabrieken is dit de Benelux plus grensgebied Duitsland. Voor alle EN+ categorieën gelden dezelfde normen als het gaat om bemonstering, kwaliteitscontrole en klachtafhandeling. Let dus de komende tijd op dit keurmerk. Ziet u het niet op de verpakking, informeer dan bij de fabrikant of ze EN+ hebben of reeds aangevraagd hebben. Ook kan er een EN+ logo op staan met een ID nummer hoger dan 300, bijvoorbeeld NL 304. Dit een een handelaars certificaat en wil nog niks zeggen over de herkomst of kwaliteit van de houtpellets. Een handelaar dient onder het EN+ logo zijn handelaars ID te zetten samen met de fabriek ID nummer bijvoorbeeld, NL303/NL001. De eerste code geeft het handelaars ID nummer weer en de tweede het fabrieks ID nummer. Voorts kan een fabriek ook nog NTA 8080 gecertificeerd zijn. Deze certificering dekt volledig de kwaliteit van de grondstoffen als ook het bewijs dat alles schoon, onbehandeld en uit gecontroleerde houtkap komt. NTA 8080 wordt streng gecontroleerd door onafhankelijk aangewezen laboratoria door middel van steekproeven bij desbetreffende fabrieken.

Een certificaatnummer dat begint met 3 (bijvoorbeeld NL-302) is een handelaar! Dit is niet geheel onbelangrijk maar wil niks zeggen over de herkomst van de houtpellets. Check in het EN+ register of de houtpellets echt onder EN+ gemaakt zijn.  U kunt dit controleren door op de volgende link te klikken:  Gecertificeerde producenten

Houtpellets-Online.EU verkoopt de pellets van de enige EN+ gecertificeerde Nederlandse producten (Plospan). Bestel uw EN+ pellets in onze WEBSHOP

Hoe worden EN+ pellets geproduceerd? Zie onderstaand YouTube  filmpje.